Smaki świata

Lublin i Toledo oddalone są od siebie o trzy tysiące kilometrów, ale ukochane, rodzinne miasto Adriany Marczewskiej i stolicę Kastylii-La Manchy łączy jedno. Obydwa te miejsca nazywane są „miastami trzech religii”. Dobrze wiecie, ż