Smaki świata

Według różnych szacunków ok. 5 procent ludności naszego kraju stanowią mniejszości narodowe i etniczne. Część z nich to ludzie, którzy trafili nad Wisłę z naprawdę dalekich stron. Z im bardziej egzotycznych rejonów świata