Smaki polskie

Krystyna Ziejewska i Wojciech Kozłowski przygotowują rzadko goszczące na naszych stołach, lecz pyszne pierogi z gęsi.