Smaki polskie

Zdrowie i komfort najważniejsze. Dobrostan, czyli życie w dobrym stanie zwierzęta mają zagwarantowane na piśmie.
Swoboda ruchu, dobra pasza, dostęp do wody i klimatyzacja. Na tym jednak nie koniec, bo świnie zgodnie z unijną
normą powinny się bawić. Jaki jest tego cel?