Służby i akcje ratownicze

Wybuch pożaru na wiertni Daszewo 1, nastąpił 9 grudnia 1980 roku około godziny 17:30, we wsi Krzywopłoty, tuż przy granicy Karlina. W czasie wiercenia na głębokości 2800 metrów doszło do erupcji ropy naftowej i gazu ziemnego które następnie zapaliły się. Nastąpiła ewakuacja mieszkańców z pobliskich gospodarstw. Zamknięta została szosa w kierunku Szczecina. Spłonęły baraki mieszkalne robotników pracujących przy odwiercie oraz sprzęt. Po 32 dniach uznano akcję gaszenia erupcji ropy za zakończoną. W akcji gaszenia pożaru i opanowania erupcji ropy brało udział około 1000 osób – strażacy z całej Polski, wojsko, osoby cywilne. Była to największa dotychczasowa erupcja ropy w Europie.