Słowo świętego Jana Pawła II

Homilia dotycząca godności człowieka. Kraków, 9. czerwca 1979 roku.