Słowo świętego Jana Pawła II

Homilia o przełamywaniu podziałów we wspólnocie europejskiej. Gniezno, 3. czerwca 1997 roku.