Słowo świętego Jana Pawła II

„Polska potrzebuje dzisiaj ludzi sumienia”. Homilia w czasie mszy św. odprawionej na wzgórzu „Kaplicówka”. Skoczów, 22 maja 1995.