Słowo świętego Jana Pawła II

Kazania Ojca Świętego dotyczące miłości do Ojczyzny.