Słowo świętego Jana Pawła II

Kazania Ojca Świętego dotyczące Krzyża św.