Słowo świętego Jana Pawła II

Homilia Ojca Świętego. Pierwsza pielgrzymka do Ojczyzny: 2. czerwca 1979, Plac Zwycięstwa, Warszawa.