Słowo na niedzielę

W najbliższą niedzielę usłyszymy ważne słowa. Pierwsze czytanie przenosi nas w czasy proroka Samuela, a to znaczy, że Izraelici skończyli już czterdziestoletnią wędrówkę przez pustynię, weszli do Ziemi Obiecanej i tam się osiedlili. Niestety,