Słowo na niedzielę

Co mówią nam niedzielne czytania? Po pierwsze słyszymy, że Mojżesz ma wziąć laskę, którą w Egipcie uderzył Nil (ściśle rzecz biorąc zrobił to jego brat, Aaron) i tak rozpoczęło się dziesięć plag. Teraz, tą samą laską, Mojżesz ma uderzyć