Słowo na niedzielę

W Ewangelii słyszymy o wielkiej wizji: uczniowie zobaczyli przemienionego Jezusa, zobaczyli Eliasza i Mojżesza, ale za chwilę zobaczyli też świetlany obłok, który wszystko zasłonił. Ostatecznie im pozostał głos Boga, Jego słowo, które w