Słowo na niedzielę

Jezus mówi w Ewangelii św. Jana: „Ja jestem światłością świata”. Dalej jednak przypomina nam o tym, że i my, Jego uczniowie powinniśmy świecić: „Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i