Słowo na niedzielę

Pierwsze niedzielne czytanie przynosi nam rewelacyjną informację: pokorni będą szukać schronienia w imieniu Pana. Jeśli przeczytamy cały trzeci rozdział księgi Sofoniasza to odkryjemy, że pokorni to ci, którzy nie chcą się wywyższać, wynosić n