Słowo na niedzielę

W Liturgii Słowa mamy trochę geografii. Pojawiają się nazwy krain Zabulona i Neftalego, jest Jordan, jest i ziemia Madianitów, Galilea i lepiej nam znane nazwy: Nazaret i Kafarnaum. Po co nam ta biblijna geografia? Żeby lepiej zrozumieć, że wy