Słowo na niedzielę

Na początku nowego roku Bóg stawia nam pewne zadania i pyta o naszą wiarę. Jeśli wierzysz, że Bóg Jezus, Syn Boży, stał się człowiekiem, to wierz także i nie zapomnij, że Ojciec posłał Ducha Świętego do twego serca. Św. Paweł używa tego