Słowo na niedzielę

Święty Paweł napisał list do Rzymian krótko po tym, gdy cesarzem został Neron. Za kilka lat spłonie stolica cesarstwa, a Neron oskarży chrześcijan o podpalenie miasta. Wreszcie po poczęciu Pana Jezusa, Józef odkrywa, że jego małżonka je