Słowo na niedzielę

Jak znaleźć ratunek w takiej sytuacji, w jakiej dziś spotykamy Jana Chrzciciel, który siedzi w więzieniu? Skąd wziąć nadzieję, która będzie jak światło w ciemnościach wątpliwości? I to jest właśnie Adwent! Nadzieja, światło w mroku, rat