Słowo na niedzielę

Aureola bez świętości jest tylko farsą. Pobożność i zwyczaje bez wiary, bez relacji z Bogiem, pozostaną tylko fasadą, maską, pod którą będziemy chcieli ukryć swoje lenistwo, opieszałość, pychę. Może brzmi to surowo. Adwent, choć jest radosnym