Słowo na niedzielę

Ostatnia niedziela roku liturgicznego – uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ewangelia jednak zasłania postać króla, czy też ukazuje króla niewidocznego. Bo widzimy Pana Jezusa na krzyżu, umierającego i bezbronnego. A