Słowo na niedzielę

Św. Paweł w drugie czytaniu zwraca się do Tesaloniczan, którzy przestali i zajęli się tylko czekaniem na powrót Pana Jezusa. Apostoł upomina ich mówiąc, że ich obowiązkiem jest praca, która da im codzienny chleb, a nie tyl