Słowo na niedzielę

W Ewangelii, saduceusze (którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie) wystawiają Jezusa na próbę. Jezus, odpowiadając im, cytuje fragment Pisma Świętego. Ono ma moc zmienić nasze myślenie, to znaczy uczyć nas patrzeć na to, co naprawdę ważne