Słowo na niedzielę

W drugim czytaniu św. Paweł wzywa Tymoteusza: nastawaj w porę, nie w porę, a Pan Jezus w Ewangelii mówi jeszcze mocniej: trzeba wołać do Boga dniem i nocą. To znaczy, że zawsze powinniśmy się modlić i nie ustawać. No i dokładnie tak robi Mojże