Słowo na niedzielę

Niedzielne czytania mówią o staniu przed Bogiem. Najpierw prorok Elizeusz, najpotężniejszy mąż Boży. Mówi on do Naamana: „na życie Pana, przed którego obliczem stoję”. Wyrażenie to: stać przed Panem mówi najpie