Słowo na niedzielę

Pierwsze czytanie, które słyszymy podczas niedzielnej Mszy Świętej – z księgi proroka Habakuka – przynosi bardzo dramatyczne wołanie: Jak długo, Panie, mam wzywać pomocy, a Ty nie wysłuchujesz? I choć za chwilę pojawi się odpowiedź