Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii słyszymy przypowieść o synu marnotrawnym. Kiedy syn marnotrawny odchodzi z domu, nie opuszcza miejsca, ale osobę ojca. Opuszcza, tzn. odrzuca. Niejako kasuje ze swego życia. Odchodząc, nie ma w głowie myśli o powrocie. Kiedy p