Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii Jezus mówi, że do królestwa Bożego wchodzi się przez ciasne drzwi. Chyba prowadzi nas to do przynajmniej dwóch wniosków. Po pierwsze w chodzi się tam pojedynczo. Nie da się wypchnąć z tłumem, wejść