Słowo na niedzielę

W pierwszym niedzielnym czytaniu pojawia się król Sedecjasz, ostatni król Judei. Sedecjasz był fatalnym królem, podejmował złe decyzje, zawierał i zrywał pakty z innymi państwami, nie umiejąc przewidzieć zgubnych konsekwencji tyc