Słowo na niedzielę

Modlitwa nie jest sposobem otwarcia skarbca w niebie. Bo to by znaczyło, że można coś otrzymać od Boga niejako bez Niego; potrzeba tylko znać odpowiednią technikę, zaklęcie i już. Nie, tak nie jest. Wszystko otrzymujemy w relacji do Boga. Pan Jezus w