Słowo na niedzielę

Modlitwa nie jest sposobem otwarcia skarbca w niebie. Bo to by znaczyło, że można coś otrzymać od Boga niejako bez Niego; potrzeba tylko znać odpowiednią technikę, zaklęcie i już. Nie, tak nie jest. Wszystko otrzymujemy w relacji do Boga. Pan Jezus wyraźnie mówi w Ewangelii: módlcie się, mówiąc Ojcze. To jedno słowo mówi już bardzo wiele: Bóg jest Ojcem, czyli daje życie, chroni, kocha, ale też wychowuje i karci. Jeśli On jest Ojcem, to ty jesteś dzieckiem. Im więcej, im bardziej świadomie się modlisz, tym bardziej to rozumiesz.