Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii Marta przyjmuje Jezusa do domu, a Maria do serca. Można Jezusa przyjąć do domu przez wiele dobrych posług, które mogą wydawać ładne owoce. Ale czy ostatecznie przyjmujesz Jezusa sercem? Czy zgadzasz się na Jego plany, Jego wolę? Z pewnością jesteś dziś Martą, ale czy jesteś już Marią?