Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii pewien uczony w prawie wystawia Jezusa na próbę. Wie, że aby osiągnąć życie wieczne, trzeba kochać Boga i bliźniego, ale kiedy Pan Jezus mówi: no to rób to, a będziesz zbawiony, on zaczyna się tłumaczyć, pytając kto jest moim bliźnim? Skąd ma wiedzieć kogo mam kochać? Pan Jezus nie odpowiada bezpośrednio na pytanie uczonego w prawie. Jezus odpowiada przypowieścią, historią wziętą z życia, która prowokuje do odpowiedzi.
Nawrócenie jest proste. Postępuj tak, jak chciałbyś, żeby inni postępowali wobec ciebie.