Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii słyszymy, że Jezus mówi uczniom z czego się mają cieszyć, a z czego nie. Myślimy, że radość powinna być spontaniczna, że cieszymy się z rzeczy, które lubimy, które nam się podobają. A to Pan Jezus mó