Słowo na niedzielę

W niedzielę podczas czytań słyszymy 51. werset 9 rozdziału Ewangelii św. Łukasza. Stanowi pewną granicę w opowiadaniu o Panu Jezusie, od tej pory – a jest to początek niedzielnej Ewangelii – Jezus rozpoczyna swą wędrówkę ku Jerozol