Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii słyszymy pytanie Jezusa: A wy za kogo Mnie uważacie? Odpowiada na nie Piotr: Za Mesjasza Bożego. To jest pewien przełom w Ewangelii Łukasza: pierwszy raz w ustach ucznia Pana Jezusa pojawia się tak jasne wyznanie. My, jako czy