Słowo na niedzielę

Niedzielne czytania traktują o Duchu Świętym. A kim jest Duch Święty Pocieszycielem, Duchem prawdy, Doradcą, ogniem, światłem? Pan Jezus mówi dziś w Ewangelii, że Duch Święty będzie z nami zawsze. To gdzie jest to zawsze, kiedy wcale nie czuję