Słowo na niedzielę

W niedzielę słyszymy list świętego Judy, który jest jednym z najkrótszych ksiąg Nowego Testamentu. Mówi on surowo o karze za grzechy, podając przykłady ze Starego Testamentu: zbuntowani aniołowie, Sodoma i Gomora, Izraelici, kt&o