Słowo na niedzielę

W pierwszym czytaniu w najbliższą niedzielę czytamy o zakończeniu pierwszej wyprawy misyjnej świętego Pawła. Czytamy, że wrócili z Barnabą do Listry, Ikonium i Antiochii, a potem podpłynęli do Antiochii. Jak można popłynąć z Antiochii do Antio