Słowo na niedzielę

W pierwszym, niedzielnym czytaniu święty Paweł głosi kazanie dla ludzi w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej, podczas swej pierwszej wyprawy misyjnej. W drugim niedzielnym czytaniu pojawia się drugi tłum, jeszcze większy, bo nikt go nie mógł po