Słowo na niedzielę

W niedzielnych czytaniach spotykamy Jezusa nad brzegiem jeziora. Brzeg to wyraźna granica, linia oddzielająca dwa miejsca, jakby dwa światy. Ląd i wodę. Ale poza tą oczywistą, widoczną granicą, Ewangelia pokazuje coś więcej. Granicę między dniem i no