Słowo na niedzielę

W niedzielnej Ewangelii słyszymy, o tym, że Święty Jan Apostoł leżał przerażony u stóp Pana Jezusa. Jan nie mówi nam nawet, że to był Jezus, jakby nie był pewien, mówi, że to ktoś podobny do Syna Człowieczego... A Jezus robi wted