Słowo na niedzielę

Święty Paweł dość ironicznie mówi, że większości Izraelitów, którzy wyruszyli z Egiptu i szli do ziemi obiecanej, nie upodobał sobie Bóg, bo polegli na pustyni. „W większości” to ładnie i delikatnie powiedziane