Słowo na niedzielę

W pierwszym czytaniu spotykamy smutnego, bo wciąż nieposiadającego potomka, Abrama. Pan Bóg umacnia jego nadzieję, pokazując mu gwiazdy tak liczne, jak liczne ma być jego potomstwo. Żeby jednak to porównanie poruszyło serce Abrama, musi