Słowo na niedzielę

W sobotę i w niedzielę słyszymy czytania pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Do Wielkiej Soboty jeszcze daleko, niemniej pierwsze czytanie nakazuje Izraelitom przyjść ze święconką, to znaczy z koszykiem, w którym będą płody ziemi, którą podarował im Pan Bóg. Dla Izraelitów obowiązek przynoszenia płodów ziemi był przypomnieniem, że Bóg jest hojny i by chronił ich przed narzekaniem, szemraniem, marudzeniem. Drugie czytanie nakazuje nam wyznawać, że Jezus jest Panem, tzn. przypominać sobie, że On prowadzi, On się troszczy, On rozdziela bogactwa wszystkim, którzy Go wzywają. I to dokładnie demonstruje nam Pan Jezus na pustyni, gdzie jest kuszony przez diabła. Kuszony do czego? Do tego, żeby zwątpił, że jest Synem Ojca. Że Bóg jest Ojcem, tzn. że dba, chroni, karmi, prowadzi. Do tego diabeł będzie nas zawsze kusił do rozgoryczenia, żalu, do pretensji.