Słowo na niedzielę

W sobotę i w niedzielę słyszymy czytania pierwszej niedzieli Wielkiego Postu. Do Wielkiej Soboty jeszcze daleko, niemniej pierwsze czytanie nakazuje Izraelitom przyjść ze święconką, to znaczy z koszykiem, w którym będą płody ziemi, któr