Słowo na niedzielę

Kiedy czytasz Słowo Boże, ono pokazuje ci, jak masz rozumieć swoje życie. A wtedy coś, co wydawało się nijakie, mało znaczące lub niezrozumiałe (jak choćby dzida i manierka), okazuje się najpiękniejszym darem. To wszystko, co daje ci Pan Bóg,