Słowo na niedzielę

Pierwsze czytanie na niedzielę mówi nam o dwóch ludziach: jeden ufa sobie, drugi – Panu Bogu. I jeden więc, i drugi w coś wierzą. Jeden w siebie, w swą moc, mądrość (faktycznie hebrajskie słowo geber – mąż, można tłumaczyć j