Słowo na niedzielę

Pierwsze czytanie na niedzielę mówi nam o dwóch ludziach: jeden ufa sobie, drugi – Panu Bogu. I jeden więc, i drugi w coś wierzą. Jeden w siebie, w swą moc, mądrość (faktycznie hebrajskie słowo geber – mąż, można tłumaczyć jako silny mężczyzna, wojownik), a drugi ufa, że tylko Bóg jest mocą. Różnica nie polega więc na tym, że jeden nie ma wiary, a drugi ma, ale na tym w co kto wierzy. Ufanie Bogu nie jest biletem do lekkiego życia, ale jest gwarancją, że w czasie przeciwności, suszy, ciemności na pewno otrzymasz od Niego pomoc. Trudności dotykają nas wszystkich, ale ten, kto naprawdę ufa Bogu, będzie miał siłę i zachowa pokój, mimo cierpienia. Przeczytaj jeszcze raz pierwsze czytanie i wybierz mądrze – komu chcesz zaufać.