Słowo na niedzielę

Niedzielne czytania przypominają coś ważnego. Prorok Izajasz odkrywa prawdę o swojej grzeszności wtedy, kiedy staje wobec chwały i świętości Boga, którą wyśpiewują serafiny. W niedzielnej Ewangelii Szymon uznaje szczerze swoją grzeszność będąc