Słowo na niedzielę

W niedzielnym czytaniu Pan Bóg mówi do Jeremiasza: to Ja cię ukształtowałem moimi rękami w łonie twojej matki. Znam cię i wiem, do czego cię powołuję. Ale do czego Bóg mnie powołuje? Żeby naprawdę odkryć Pana Boga, nasze wyobrażenia o Nim muszą być oczyszczone, a nawet rozbite, bo dopiero wtedy będzie można Go naprawdę poznać. Komuś może się na przykład zdawać, że skoro Pan Bóg jest dobry, to powinien dawać to, o co prosimy. A nasze życie powinno wyglądać tak, jak sobie zaplanowaliśmy. I dobry Pan Bóg ma mi to zagwarantować. Ale to jest fałszywy obraz dobroci Boga. Zaufajmy Bogu.