Słowo na niedzielę

W niedzielnym czytaniu Pan Bóg mówi do Jeremiasza: to Ja cię ukształtowałem moimi rękami w łonie twojej matki. Znam cię i wiem, do czego cię powołuję. Ale do czego Bóg mnie powołuje? Żeby naprawdę odkryć Pana Boga, nasze wyobraże