Słowo na niedzielę

Dlaczego chrzest, który przyjął Pan Jezus jest tak ważnym wydarzeniem, że obchodzimy je jako osobne święto? Wiemy przecież, że ten chrzest nie oczyszczał z grzechów, tym bardziej, że przecież Pan Jezus grzechu nie miał. Ewangelistą Łukasz informuje nas o czasie, w jakim Jan Chrzciciel, który udzielił w Jordanie chrztu Panu Jezusowi, rozpoczął swoją działalność. Św. Łukasz informuje nas także, że Jezus rozpoczynając swoją działalność publiczną miał około 30 lat. Dla Żydów był to wiek potrzebny do rozpoczęcia posługi (zob. Lb 4, 3). Interesujące, że po grecku czytamy dosłownie, że Jezus miał 30 lat rozpoczynając. Ale co? Wnioskujemy, że swoją działalność, że chrzest Pana Jezusa rozpoczął nowy czas, zmianę całej tragicznej sytuacji Izraela, patrząc dalej, chrzest zmienia także moje serce.