Słowo na niedzielę

Dlaczego chrzest, który przyjął Pan Jezus jest tak ważnym wydarzeniem, że obchodzimy je jako osobne święto? Wiemy przecież, że ten chrzest nie oczyszczał z grzechów, tym bardziej, że przecież Pan Jezus grzechu nie miał. Ewangelistą Łuka